Deelnemeer Parallel #2

Ties van Dijk

MaFAD Master Polis

Ties heeft gedurende Parallel onderzoek gedaan naar de vertaalslag van zijn gevoelswaarde bij muziek naar materiaal. Dit heeft geresulteerd in een serie tekeningen die zijn ervaring van het luisteren naar zijn favoriete muziek weerspiegelt. Aanvullend op deze tekeningen presenteert hij een aantal objecten die hetzelfde gevoel weergeven.