Kunstenaar Parallel #4

Roy Vastenburg

Begeleidend Kunstenaar

Roy Vastenburg (Hilversum, 1988) de meeuw, is de jongst afgestudeerde kunstenaar die een groep begeleidt binnen het project. Zijn afstudeerpresentatie en performances aan de HKU in 2015 waren overtuigend en des te meer de vliegende start die hij daarna maakte. Na tig groepsexposities, performances en een residentieperiode in Florida is Roy begin dit jaar een samenwerking aangegaan met de deelnemers van Parallel #4.

Roy maakt installaties waar performances in plaats kunnen vinden en samenhangende objecten die een rol spelen bij het uitdrukken van rituelen.

Geïnspireerd door zowel inheemse als westerse culturele gebruiken leent hij voorwerpen, patronen en symbolen die hij inzet in een nieuwe situatie. Beïnvloed door etalage-inrichtingen ontstaat er een kleurrijke, aantrekkelijke setting waarin de elementen hun oorspronkelijke context zijn kwijt geraakt en deze bevragen.

Zijn installaties vragen vervolgens vaak om een toevoeging van geluid. De opstelling verwijst immers naar een omgeving voor ritueel en dans waarbij geluid een belangrijke rol speelt. Muziek is, volgens hem, net als kunst een heel breed begrip, waarbinnen hij met expressie kan werken.

Muziekcultuur draait volgens Roy veelal om beeld, zoals de uitstraling van een band. Het geluid moet passen bij het beeld en andersom. Die samenkomst van beeld en geluid onderzoekt Roy in zijn werk.