Deelnemeer Parallel #1

Morena Bamberger

MaFAD 3e jaars

Morena omschrijft zichzelf als een dromer, haar dromen vormen tevens haar grootste bron van inspiratie. Spiritualiteit, waaronder astrale projectie waarin concepten als het lichaam, de ziel en het reizen door verschillende dimensies centraal staan, heeft een grote invloed op haar werk. Naast kunstenaar in opleiding is ze tevens muzikante; ze speelt piano en schrijft sinds een jaar eigen nummers.