Kunstenaar Parallel #1

Joan van Barneveld

Kunstenaar
Begeleidend Kunstenaar

Het oeuvre van kunstenaar en muzikant Joan van Barneveld bestaat uit enerzijds uit zijn fysiek werk in de vorm van schilderijen en installaties en anderzijds de muziek die hij maakt met zijn band Teenage Slaves of Satan. Zowel de schilderkunst als zijn werk als muzikant zijn onderdeel van de persona Joan, maar laten zich niet makkelijk met elkaar verbinden. Joan begeleidt binnen Parallel Amber, Boris en Morena, allen kunstenaar in opleiding. Over zijn rol stelt Joan dat zijn persoon niet te veel op de voorgrond mag treden. Zijn speerpunt draait grotendeels om de kwestie hoe de werken naar het publiek te communiceren, en moeten uiteindelijk eigen zijn aan de jonge kunstenaars zelf.

De begeleiding van Joan is een bijna psychoanalytisch proces, waarin hij terugblikt op zijn eigen ervaring als jonge, beginnende kunstenaar. Hij geeft aan dat hij de studenten probeert te bieden waaraan hij jaren geleden zelf behoefte aan had gehad. Hieraan voegt Joan wel toe dat hij deze hulp toen waarschijnlijk zelf niet aangenomen zou hebben. Ook geeft hij aan dat het zwaartepunt in het project voor hem niet zozeer ligt bij de uiteindelijke werken, maar bij de analyse gedurende het maakproces. Hierin is het belangrijk dat ook de “onzin” rondom het ontwikkelen van een bepaald idee geanalyseerd wordt. Op deze manier kunnen opzichzelfstaande werken worden gecreëerd, zonder dat de toeschouwer zich verliest in een al te versluierd werk. In andere woorden, zorgen de toetsing en analyse gedurende het werkproces van de kunstenaars voor kunst die de toeschouwer raakt.