Marjolein van der Loo

Projectleider

Voor NIEUWE NOR heb ik het project Parallel opgezet, subsidies aangevraagd en vervolgens de uitvoering gecoördineerd. Het organiseren van het traject voor de deelnemers, lezingen, events, tentoonstellingen en de bijbehorende communicatie met publicatie maken hier onderdeel van uit.

Tijdens en na mijn studie, docent beeldende kunst (ABK Maastricht) en kunstgeschiedenis (Universiteit Utrecht), heb ik er ervaring opgedaan bij verschillende werkgevers als Manifesta, de appel, Kunstpodium-T en het Kröller-Müller Museum.

Nu werk ik als freelancer voor instellingen als SCHUNCK*, QKunst, De Domijnen en Marres en geef ik les aan de afdeling Fine Art van MaFAD om de studenten voor te bereiden op hun carrière. Daarnaast bevorder ik jonge kunstenaars door hun werk te beschrijven, tentoonstellingen te organiseren en hun te adviseren.